To avail of the government financial assistance provided by the Department of Labor and Employment (DOLE), please do the following:

[Upang makakuha ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan na ibinibigay ng Department of Labor and Employment (DOLE), mangyaring gawin mo ang sumusunod]

Download the HR form by clicking on the following link:

[i-download lang ang HR form sa pamamagitan ng pag-click sa sumusunod na link at i-print to]

bit.ly/FlexiHRforDOLEHelp

I-DOWNLOAD AT I-PRINT LANG ANG FILE NA NASA LINK. HUWAG ITO BAGUHIN O HUWAG MAG COMMENT PARA MAY CHANCE PA MAPROCESS ANG SUSUNOD SA IYO.

Fill up the form and sign.

[i-fill up ang form at i-sign]

Scan the finished form and email the scanned copy to flexicares@flexi.com.ph. You can use your personal email to send.

[I-scan ang na fill up mo na form at i-email ang na-scan na kopya sa flexicares@flexi.com.ph. Pwede mo gamitin ang personal mo na email para magsend]

For questions or assistance, please email customercare@flexi.com.ph.

[Para sa katanungan or para sa tulong, mangyaring mag-email sa customercare@flexi.com.ph]